Šeimos nario vairavimo mokymo atmintinė

Nuo 2014m. liepos 1 dienos, asmenys VĮ „Regitra“ išlaikę teorijos žinių egzaminą, bei turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą gali praktinio vairavimo mokytis su šeimos nariu.

Šeimos nariais yra laikomi – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Daugiau informacijos apie mokymą, bei apie reikalavimus šeimos nariams, asmenims norintiems mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu, bei mokymo metu naudojamoms transporto priemonėms rasite Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos puslapyje http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/eimos-nario-vairavimo-mokymo-atmintine/2558

Atmintinė vairuotojui, keičiančiam 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą

Jei būdamas (-a) pradedančiuoju vairuotoju (per dvejus metus nuo pirmojo A, A1, A2, B arba B1 kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos) pažeidėte ir buvote nubaustas (-a) už bent vieną iš žemiau nurodytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų nevykdymą:

  • vairuotojų pareigos pėstiesiems;
  • lenkimo taisyklės;
  • draudimas vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
  • eismo reguliavimo signalų vykdymas;
  • įspėjamųjų signalų naudojimas;
  • važiavimas per sankryžas;
  • vairuotojų naudojimasis saugos diržais (motociklininko šalmais);
  • nustatyto greičio viršimas daugiau kaip 10 km/h;
  • transporto priemonės vairavimas, kai buvo nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės);
  • eismo įvykis, kuriuo metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata,

Jūs privalote per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos baigti  papildoma mokyma

Nebaigus papildomo vairuotojų mokymo, 10-čiai metų išduotas vairuotojo pažymėjimas gali būti anuliuotas.

Comments Off on Šeimos nario vairavimo mokymo atmintinė